Næringsmuligheter

Bolig- og arbeidsmarked

Tvedestrand er en del av et bolig- og arbeidsmarked i Arendalsregionen. Ny firefelts E18 er under planlegging østover mot Bamble. 

Kommunen har rundt 6200 innbyggere og er godt rigget for fremtidig befolkningsvekst. Det finnes et godt utvalg av både leiligheter, eneboliger og flermannsboliger - både i sentrum og utenfor byen, sjønært og i innlandet.

Langs den nye E18 og ved avkjørsel 67 til Tvedestrand ligger A67 Tvedestrand Næringspark. En rekke bedrifter er etablert i næringsparken og det det er enda ledige tomter. Ta kontakt for ytterligere informasjon eller se www.a67.no

Variert næringsliv

Tvedestrand har et variert næringsliv med mekanisk industri, trebearbeidende industri samt tilbud innen handel, service og annen tjenesteproduksjon. Her finner du nyskapende teknologi hånd i hånd med tradisjonelt håndverk og kunst.

TENK InnovasjonsLab er et regionalt innovasjonsmiljø lokalisert i Tvedestrand. TENK-Senteret rommer en rekke ulike virksomheter med kompetanse innenfor teknologi, energi og kraft. TENK InnovasjonsLab har et stort kontaktnett blant erfarne næringslivsledere, teknologer, og investorer og samarbeider med anerkjente forskningsmiljøer i inn- og utland.

STN+ er et medlemseid nettverk med rundt 20 industribedrifter i regionen. STN+ samarbeider om kompetanseheving, kunnskapsdeling, innovasjon og utvikling. Bedriftene har ca 800 ansatte og omsetter for til sammen ca 2,1 milliarder kroner. 

Tvedestrand Industriforening (TIF), en interesseforening for industribedrifter i Tvedestrand. TIF arrangerer medlemsmøter et par ganger i året.

Tvedestrand By er en interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Reiseliv

Den autentiske bydelen i sentrum, uthavnen Lyngør, miljøet på Sandøya, Jernverket på Nes Verk, Badeparken på Tjenna og Raet nasjonalpark er alle unike elementer i rammene rundt Tvedestrand som destinasjon. Reiselivsnæringen er viktig bransje for kommunen. Mange av service- og handelstilbudene vi nyter godt av gjennom året, er helt avhengig av inntektene fra gjester og besøkende i hektiske sommermåneder.

Tvedestrand er Bokbyen. I Hovedgata ned mot havnen finnes en rekke antikvariater og bruktbokbutikker, og er et eldorado for deg som liker å lese og er glad i gamle bøker. Den som leter kan finne en bokskatt her eller i nettbutikkene.  Bokbyen har gjennom året en rekke arrangementer og festivaler knyttet til bøker og litteratur. 

Made on Sandøya er et nettverk bestående av 16 små bedrifter - kunstnere, næringsdrivende og håndverkere som gir deg opplevelser, håndlagede produkter og kunst på Sandøya.

Kompetanse

Tvedestrand videregående skole og idrettsanlegg ble åpnet i 2020. Skolen har topp moderne arealer til idrett og aktivitet, og en flott storstue for større forsamlinger.

I Tvedestrand finner du Motio, som tilbyr ettårige studietilbud innen dans og scenekunst. På Gjeving ligger Risøya folkehøgskole og Kystleirskolen. Risøya er en perle i skjærgården like ved Lyngør og tar imot 130 elever årlig.

Universitet i Agder og Campus Grimstad er ca. 30 minutter unna med bil og gir med sine 3000 studenter og forsknings- og innovasjonsmiljøer, næringslivet en mulighet til tilgang på høy kompetanse og kompetansemiljøer innen en rekke fagområder.

Når Morrow etter hvert åpner sin fabrikk i Eyde Energipark, ligger den kun 16 minutter i bil fra Tvedestrand sentrum, og med gode kollektivmuligheter fra Grenstøl. Les mer og følg med på nyheter om batterifabrikken på Arendal kommune sine informasjonssider Arendalsfolk