Tilskudd til sommerjobb for ungdom 2024

Tvedestrand kommune gir bedrifter og foretak som ansetter ungdommer mulighet for å søke om økonomisk tilskudd.

I budsjettet for 2024 er det vedtatt en samlet ramme på 75.000 kroner til tilskuddsordningen.

Følgende retningslinjer gjelder:

  • Ordningen gjelder for ansettelse av ungdom bosatt i Tvedestrand kommune som fyller 16 år i løpet av 2024 (født i 2008)
  • Det skal være mulig å søke støtte også for 17- åringer (født 2007) hvis ikke potten fylles opp av 16-åringer
  • Sommerjobbene skal ha minst to ukers varighet
  • Det gis et lønnstilskudd på maks 5000 kr per ungdom som får sommerjobb
  • Hver bedrift kan søke tilskudd for inntil 2 ungdommer
  • Ved flere søknader enn rammen tillater, prioriteres søknadene på alder og innkommet dato (dvs. førstemann til mølla)

 

Søknadsfrist i år er onsdag 1 mai 2024. 

Søknadsskjema finner du her