Bestille eiendomsinformasjon og kart

Kart over Tvedestrand

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, vann- og avløpsinformasjon, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto (flyfoto) for Tvedestrand kommune. 

Denne selvbetjeningsløsningen er gratis: Gå til Tvedestrands kommunekart

Bestille eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen kommunekart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon på internett. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Ambita

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Eplassen

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

Kontaktinformasjon

BYGGESAKER EKSPEDISJON
Telefon 37 19 95 61
Mobil 37 19 95 21