Bestille eiendomsinformasjon og kart

Kart over Tvedestrand

Vår kartløsning gir deg mulighet til å finne informasjon om din eiendom, lage situasjonskart til bruk i byggesøknader, gi oversikt over reguleringsplaner, kommuneplaner, vann- og avløpsinformasjon, detaljkart, sjøkart, landkart, satellittbilde og ortofoto (flyfoto) for Tvedestrand kommune. 

Denne selvbetjeningsløsningen er gratis: Gå til Tvedestrands kommunekart

Bestille eiendomsinformasjon

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen kommunekart, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon på internett. Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • målebrev
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Slik bestiller du

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Ambita

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Eplassen

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.