Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på et kart. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Kommunekart
Kartverket - Se eiendom 
Gårdskart - Skog+Eiendom

Det er kun direkte naboer til arealet som skal fradeles som skal ha nabovarsel. Det er flere måter og sende nabovarsel på:

  1. Gå og få underskrift direkte av nabo
  2. Sende brev rekommandert sammen med kart
  3. Sende epost med nabovarselskjema og kart, og be om svar på mottatt epost
  4. Nabovarsel kan sendes digitalt via Altinn: Kjøp eNabovarsel | Norkart e-Torg

Du kan bestille naboliste her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader og send til kommunen:

Hva koster det?

Se prisliste (PDF, 176 kB). Delingssøknaden behandles av byggesaksavdelingen. Her kommer det behandlingsgebyr i tillegg til oppmålingsgebyret. Utdrag fra byggesaksavdelingens regulativ ser du her. (PDF, 105 kB)

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Mobil 94 14 89 21