Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Kommunekart
Kartverket - Se eiendom 
Gårdskart - Skog+Eiendom

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3).

Du kan bestille naboliste her. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader og send til kommunen:

Hva koster det?

Se prisliste (PDF, 176 kB)

Delingssøknaden behandles av byggesaksavdelingen. Her kommer det behandlingsgebyr i tillegg til oppmålingsgebyret. Utdrag fra byggesaksavdelingens regulativ ser du her. (PDF, 105 kB)

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Mobil 941 48 921