Makeskifte

Hva er makeskifte?

Makeskifte kalles det når arealer overføres gjensidig mellom to grunneiere.

Dersom arealene er små, og forholdene ellers ligger til rette for det, kan dette foretas ved en grensejustering. Makeskiftet kan da skje uten at det må betales ekstra tinglysingsgebyrer og dokumentavgifter til staten.

Dersom arealene ikke kommer inn under reglene for grensejustering, eller dersom det dreier seg om to selvstendige matrikkelnummer som bytter eier, må makeskiftet skje ved ordinær overskjøting, og det må nå betales fullt tinglysingsgebyr og dokumentavgift for hver overskjøting. 

Tidligere betalte du bare dokumentavgift av differansen av arealenes verdi. Hadde arealene lik verdi ble det ikke betalt dokumentavgift, da det ikke skjedde noen verdioverføringer.