Kommuneplanens arealdel 2021-2033

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-33 – kunngjøring av planarbeid


Tvedestrand kommune har vedtatt å starte opp arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Den reviderte kommuneplanen skal erstatte gjeldende kommunedelplan for kystsonen vedtatt i 2012 og gjeldende arealdel vedtatt i 2017.  Det vil være hovedfokus på den nære kystsonen ved denne revisjonen.

Programmet legges ut på høring i perioden 26. juni – 1. oktober 2020, og det inviteres til å komme med innspill om både planprosess og innholdet i den nye arealdelen. 

Forslaget til planprogram og ytterligere informasjon er lagt ut på kommunens hjemmeside, samt i resepsjonen i kommunehuset

Åpen kontordag

1. juli 2020 vil det være planleggere tilgjengelig på kommunehuset for å ta imot innspill og svare på konkrete spørsmål til planprogrammet. Vi kan ta imot enkeltpersoner og mindre grupper på  inntil 6 personer.

Skriftlig innspill og merknader kan sendes som brev til Tvedestrand kommune , Postboks 38, 4901 Tvedestrand eller epost post@tvedestrand.kommune.no  Frist for innspill til planprogrammet og utforming av ny plan er satt til 1. september 2020.

Planprogram - vedtak kommunestyret 16.02.21 - sak 21/4. (PDF, 202 kB)

Utkast til planprogram - kommunens arealdel 2021-2033 med revidert tekst 23.9 for Askerøybukta (PDF, 614 kB)

Høringsbrev (PDF, 111 kB)

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel (DOCX, 86 kB)

Kontaktinformasjon

Svein O. Dale
Sektorleder
E-post
Telefon 37 19 95 41
Mobil 916 61 424