Reguleringsplaner, planarbeid og kommuneplan

Viktig informasjon om kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel

På grunn av stor saksmengde i plan- og byggesaksavdelingen er framdriftsplanen for planarbeidet som ble varslet gjennom planprogrammet ikke lenger aktuell. Planarbeidet er foreløpig satt på pause og vil starte opp igjen til høsten. Vi beklager til alle som har kommet med innspill for eventuelle ulemper dette måtte medføre. Dagens arealplan gjelder til en ny er vedtatt.