Renseanlegg i Tvedestrand kommune

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).

Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Referanser

Tvedestrand kommune har to renseanlegg:
 

Tvedestrand Renseanlegg – Tangenveien 144, Tvedestrand

Tvedestrand renseanlegg er dimensjonert for 60 m³/time og 8000PE. Renseanlegg består av et Biovac anlegg –både biologisk og kjemisk rensing i tre trinnvise reaktorer. Det er et sivbed for slambehandling, med en slamskrue i reserve.

Gjeving Renseanlegg – Sliperiveien 15, Gjeving

Gjeving renseanlegg er dimensjonert for 14,8 m³/time og 2000 PE. Renseanlegg består av Biovac anlegg – både biologisk og kjemisk rensing.