Sommervann vil bli påsatt ca. 1. mai - stenges etter høstferien (uke 40/41) ca. 15. oktober.

Sommervann

Sommervann settes på/stenges via godkjent rørlegger. Det er ikke tillatt å gjøre dette selv.