Sommervann

Sommervann

 

Sommervann leveres i perioden ca. 1. mai fram til 15. oktober. Deretter stenges vannet fra 15. oktober grunnet fare for frost. Sommervann settes på/stenges via godkjent rørlegger. Det er ikke tillatt å gjøre dette selv.

Det kan forekomme farget vann i ledningsnettet som har stått lenge ubrukt. Før en bruker av vannet så ber vi om at det tappes grundig ut til det renner klart og rent vann ut av kranen.

Kommentarer:

Rørleggerne trenger 2 – 3 uker på å få satt på/stengt sommervannet. Dette skyldes at ledningsnettet er spredt og de trenger tid til å få sjekket for lekkasjer og luftet anlegget. Frost vil også gjøre at arbeidet kan ta lenger tid, da de ikke kan sette på vannet ved frostfare. I tillegg skal de også reparere eventuelle lekkasjer før anlegget settes i drift.