Vannmåler

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan installere vannmåler. Det er for tiden ikke pålagt å installere vannmåler i Tvedestrand kommune i boliger.

Dersom du ønsker å installere vannmåler, må du selv ta kontakt med en godkjent rørlegger som installerer vannmåler og sender innmeldingsskjema til  kommunen.

Skjema:

 

Slik leser du av

Vi har innført vannmåleravlesning på sms.

Det blir sendt ut en melding om avlesning til de vi når på mobil i løpet av november.

Abonnenten svarer kun med den avleste m³-mengden.

De vi ikke når på mobil, får tilsendt avlesningskort i posten.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Du kjøper og eier selv vannmåleren. 

Må jeg ha vannmåler?

Alle næringsbygg eller kombinerte bygg (bolig/næring) skal ha vannmåler. Ellers frivillig.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Valle Nygårdseter
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 48 15 63 89

Driftsansvarlig. Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.