El-bil - parkering og ladepunkter

Parkering for el-bil

El-biler betaler avgift på alle offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser på gateplan.

Der det er skilt med maks tillatt parkeringstid, gjelder dette også for elbil. Det må brukes urskive for å dokumentere parkert tid. Urskrive kan du kjøpe hos bilforhandlere.

Ladestasjoner for el-bil

El-biler og hybridbilder kan lade på ladestasjonene, men de må betale for parkering.

Ladestasjoner i Tvedestrand 

På www.ladestasjoner.no finner du kart og oversikt over de ulike ladestasjonene i Norge.

Oversikten vedlikeholdes av ladestasjoner.no.

Kontaktinformasjon

Otto Bugge
Ingeniør vei/plan
E-post
Telefon 37 19 95 55
Mobil 911 29 909

Driftsansvarlig ingeniør med ansvar for vei, park, grønt, miljøgruppe, skjærgårdspark og parkering.