Parkeringsplasser for forflytningshemmede

HC-plasser i Tvedestrand sentrum

Det finnes oppmerkede parkeringsplasser for de som har fått innvilget søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede.

Hvor lenge kan jeg stå parkert med HC-bevis?

Fra 1. januar 2017 kom det en ny forskrift som har bestemmelser for maksimaltid:

§ 64. Bestemmelser om maksimaltid

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser. 

Lenke til parkeringsforskriften

Kontaktinformasjon

Hans Tomter
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 920 20 078

Postadresse:

Risør kommune
Postboks 158
4952 RISØR