Parkeringsplasser for forflytningshemmede

HC-plasser i Tvedestrand sentrum

Det finnes oppmerkede parkeringsplasser for de som har fått innvilget søknad om parkeringsbevis for forflytningshemmede.

  • Her kommer liste over P-plasser merket HC

Hvor lenge kan jeg stå parkert med HC-bevis?

Fra 1. januar 2017 kom det en ny forskrift som har bestemmelser for maksimaltid:

§ 64. Bestemmelser om maksimaltid

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse kan ved skiltet tidsbegrensning fra 30 minutter og oppover stå inntil dobbel tid på slike plasser. 

Lenke til parkeringsforskriften

Kontaktinformasjon

Otto Bugge
Ingeniør vei/plan
E-post
Telefon 37 19 95 55
Mobil 911 29 909

Driftsansvarlig ingeniør med ansvar for vei, park, grønt, miljøgruppe, skjærgårdspark og parkering.