Skjærgårdsparken

Skjærgårdsparken omfatter de fleste holmer og skjær i Tvedestrand. Den ble opprettet i 1978 ved en avtale mellom staten og grunneierne.

I skjærgårdsparken er det tilrettelagt med fortøyningsbolter, renovasjon og doer. Det er bygget renovasjonsbrygger på Askerøya ved Håkonsund, Gåsholmen, Nautholmen og Håholmen. I tillegg er det bygget brygger for allmennheten på Furuholmen, Harpiksodden på Furøya og Hestøya. På disse er det også utplassert avfallscontainere som tømmes fra begynnelsen av juni til slutten av august. Disse tømmes etter behov fra 15 juni til 31 august.

I tillegg til Skjærgårdparken har kommunen ansvaret for tilrettelegging og drift av andre friluftområder som f.eks. Furøya, Furuholmen, Persøygard, Einarsvika og Bærtenes.

Skjærgårdstjenesten har også en avtale med Statens Naturoppsyn (SNO) om ettersyn av områder som har strenge restriksjoner på ferdsel. I tillegg samarbeider vi med politiet i forbindelse med kontroller for oppfølging av fredingsbestemmelser.

Oversikt over taxibåt holdeplasser, toaletter, renovasjon og hjertestarter finner du her: Taxibåt — Sørlandets Maritime (sorlandetsmaritime.no)
 

Andre nyttige lenker: 


Skjærgårdstjenesten i Norge

Sjømerker i Aust-Agder

Sjøvettreglene

Kystinfo kartløsning