Skjærgårdsparken

Skjærgårdsparken omfatter de fleste holmer og skjær i Tvedestrand. Den ble opprettet i 1978 ved en avtale mellom staten og grunneierne.

I skjærgårdsparken er det tilrettelagt med fortøyningsbolter, renovasjon og doer. Det er bygget renovasjonsbrygger på Askerøya ved Håkonsund, Gåsholmen, Nautholmen og Håholmen. I tillegg er det bygget brygger for allmennheten på Furuholmen, Harpiksodden på Furøya og Hestøya. På disse er det også utplassert avfallscontainere som tømmes fra begynnelsen av juni til slutten av august.
Disse tømmes etter behov fra 15 juni til 31 august.

I tillegg til Skjærgårdparken har kommunen ansvaret for tilrettelegging og drift av andre friluftområder som f.eks. Furøya, Furuholmen, Persøygard, Einarsvika og Bærtenes.

Skjærgårdstjenesten har også en avtale med Statens Naturoppsyn (SNO) om ettersyn av områder som har strenge restriksjoner på ferdsel. I tillegg samarbeider vi med politiet i forbindelse med kontroller for oppfølging av fredingsbestemmelser.

Skjærgårdstjenesten i Norge

Sjømerker i Aust-Agder

Sjøvettreglene

Kystinfo kartløsning

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Telefon 37 19 95 44
Mobil 951 97 065