Gravetillatelse - kommunal vei

Hvem kan søke om gravetillatelse?

Det er krav om at man må være godkjent entreprenør for å søke om gravetillatelse.

Kommunen kan søke erstatning ved mislighold og fremtidige gravetillatelser vil ikke bli gitt.

Alt arbeid på offentlig veg skal varsles iht Statens vegvesens håndbok 051.

Ved varsling på kommunal vei: Skjema sendes Tvedestrand kommune v/ Teknisk drift, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

(Riks- og fylkesveg håndteres av Statens vegvesen.)

Hvordan søker jeg om gravetillatelse i kommunal vei?

Husk å returnere kontrollsskjema etter utført arbeid.

Krav til garantitid

Kommunen krever en garantitid på 5 år fra ferdigbefaringen, for å kunne holde entreprenøren økonomisk ansvarlig for graveskaden.

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 95 19 70 65