Veibygging

Tvedestrand kommunes vegnormal beskriver kommunale tekniske krav og krav til utforming av nye veier. Den er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle, anleggskostnader, kommunal service og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veier.

Tvedestrand kommune deltar i et samarbeidsprosjekt med de øvrige kommunene i Østre Agder om en felles veglysnormal. Veglysnormalen ligger på nettsidene til Østre Agder: Lenke til nettsidene til Østre Agder

Statens vegvesens håndbøker vil være gjeldende der kommunens vegnormal ikke beskriver annet.

Landbruksvei

Det finnes egen forskrift for bygging av landbruksvei. Ønsker du mer opplysninger om dette, kontakt landbrukskontoret.