Kulturskolens logo - ny

Ønsker du at barnet ditt skal oppleve samspill og glede? Prøv skolekorpset. 

Kommunevåpenet

Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2, 3 g og 4 vedtok Tvedestrand kommunestyre å innføre eiendomsskatt fra 1. januar 2017 på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt på verk og bruk og annen næringseiendom.

Kommunevåpenet

 

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 20. juni 2017 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 22.

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Legevakt 116117 Hvit
Login for redigering Login for redigering