Badeplassen v/ Tjenna mot byen

På tross av masse skyer er vannet fullt av unger

- ja endog ser vi noen pappaer som ser sitt snitt til å følge etter ungene ut       

vann


Brannsjefene på Agder legger ikke lenger ned forbud mot drift i skog slik krevd i driftsbegrensning/totalforbud.

 Driftsbegrensningen oppheves umiddelbart.

Megafon

Detaljplan for gnr 75 bnr 161 - Holmenveien 29 i Tvedestrand kommune.

Det kunngjøres herved at nevnte område tas opp til regulering, jf. plan- og bygningslovens § 12-8. 

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 8.30-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
padlock