Museumshagen-før

Byløft vil oppgradere to kommunale byrom før sommeren 2014 - Museumshagene i Hulgata og passasjen mellom Annas Salong og Broms eftf. bakeri på brygga. 

Sørlandet sykehus

Torsdag 24. april kl. 18.00 i Store Torungen - Arendal kulturhus.

Temaet er framtidens sykehustilbud i Agder.

møteklubbe

  Møter i kommunehuset i formannskap, livsløpskomite og teknikk, plan- og naturkomite 

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 8.30-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
padlock