Terne

Kommunestyret har 5.5.2015 og i medhold av pbl. § 12-12 vedtatt detaljplanen for Nesheia III, med reguleringsbestemmelser og plankart datert 15.10.14, sist revidert 07.04.15.

Terne

Kommunestyret har 5.5.2015 og i medhold av pbl. § 12-12 vedtatt reguleringsplan for Goderstadkrysset.

Vann lekkasje

Det ble oppdaget en stor vannlekkasje på sjøledningen ut til Klåholmen på Sandøya.

Det jobbes med å tette lekkasjen, men dette vil ta noe tid utover dagen den 21. mai.

Arbeidet kan medføre at flere abonnenter på Sandøya vil miste vannet for en periode.

Vi håper å få fikset feilen i løpet av arbeidsdagen i dag.

Hilsen
Teknisk drift

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Innbyggervarsling
padlock padlock