Varsling 24


Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggerne i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved vikrige hendelser.

flagg på flaggstang vaier mot venstre

I anledning frigjøringsdagen ønsker Tvedestrand kommune å uttrykke anerkjennelse, respekt og takknemlighet overfor veteraner som har vist mot og motstand, som har bidratt til å sikre frihet og menneskerettigheter nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
Innbyggervarsling
padlock padlock