Terne

Planutvalget har i møte den 27.01.15 vedtatt å legge detaljreguleringsplan for Fugløya ut til begrenset høring i tidsrommet 30. januar til 20. februar 2015.

29.
januar
møteklubbe

Innkallingen til kommunestyremøte 3. mars er ferdig og sakene med vedlegg kan du lese her.

Protokollene fra komitemøter og formannskap med vedtak og innstillinger kan du finne på samme sted

 

 

Byløftlogo uten 2014

Torsdag formiddag i Arendal kulturhus fikk stedsutviklingsprosjektet Byløft den gjeve prisen "Årets markedsfører Aust-Agder 2014"

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 9.00-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
padlock padlock