Terne

 

Kommunestyret vedtok i møte 18.11.2014, sak 115/14 å egengodkjenne Områdeplan for Grenstøl næringsområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Terne

 

Kommunestyret ble presentert for rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett i sitt møte 18. november 2014.

Terne

Någjeldende Forskrift om politivedtekt, Tvedestrand kommune er fra 1998.  Vi har derfor funnet det hensiktsmessig å vurdere eventuelle behov for endringer. 

 

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 8.30-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
padlock padlock