vannkran

På grunn av vannmangel og høyt forbruk innføres vanningsforbud fra i dag 28 juli for hele kommunen.

Badeplassen v/ Tjenna mot byen

På tross av masse skyer er vannet fullt av unger

- ja endog ser vi noen pappaer som ser sitt snitt til å følge etter ungene ut       

vann


Brannsjefene på Agder legger ikke lenger ned forbud mot drift i skog slik krevd i driftsbegrensning/totalforbud.

 Driftsbegrensningen oppheves umiddelbart.

Kontakt oss

Tlf: 37 19 95 00
Sentralbord: Kl. 8.30-15.00
Besøksadresse
Kommunehuset
Tjennaveien 30
Tvedestrand
Postadresse
Postboks 38
4901 Tvedestrand
padlock