Reglementer og støttemateriell

Reglement for folkevalgte i Tvedestrand kommune


Lenke til kommuneplan og styringsdokumenter

HR-portalen

Tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse 

Politikere skal selv registrere krav om tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse og kjøregodtgjørelse. Dette må gjøres i HR-portalen og det skal gjøres månedlig.

Hvis du har spørsmål om tilgang til HR-portalen eller utfylling av skjemaet, kan du kontakte politisk sekretariat.

Sjekk lønnsslipp eller skriv reiseregning

 

Brukerveiledninger / støttemateriell

KS - Hefter for folkevalgte

Veileder om saksbehandling i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner -  Kommunal- og distriktsdepartementet

Her finner du boka Tillit - KS