Postliste og innsyn

Åpenhet og innsyn er viktig for demokratiet og øker innbyggernes engasjement for lokaldemokratiet. Det gir også mulighet til å kontrollere og påvirke kommunens virksomhet. 

Hva inneholder postlisten? 

Postliste (offentlig journal) er en oversikt over post til og fra kommunen, som er registrert i kommunens arkivsystem. Postlisten publiseres vanligvis med tre arbeidsdagers forsinkelse og er tilgjengelig i et halvt år.  

Postliste for Tvedestrand kommune på eInnsyn

Dette publiseres ikke på postlisten 

Dokumenter som gjelder elever, klienter, erstatningssaker og personalsaker legges ikke ut på postlisten.

Rett til innsyn i offentlig virksomhet 

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova

Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn. Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre saksbehandlingssystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister. 

Dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.  

Veileder til offentlighetslova

Justisdepartementet har laget en veileder til loven. Les "Rettleiar til offentleglova".

Slik bestiller du innsyn  

På eInnsyn kan du søke etter et bestemt dokument i postlisten eller du kan bruke filtreringsfunksjonen til å se postlisten for en dag eller en lengre periode. Trykk på knappen "Bestill" for å be om innsyn i et dokument.

Veiledning - slik bestiller du innsyn i et dokument via eInnsyn.

Det er saksbehandler i den enkelte saken som behandler innsynsbegjæringer, se retningslinjer for innsyn

Politiske møtedokumenter

Offentlige møteinnkallinger og møteprotokoller produsert i Tvedestrand kommune blir automatisk lagt ut på eInnsyn når de er behandlet/godkjent ihht. vedtatte rutiner. 

Vi publiserer fulltekstdokumenter knyttet til saksfremstillinger, innkallinger og protokoller til politiske møter. Alle offentlige møteinnkallinger og møteprotokoller med vedlegg, samt saksframlegg, innhold og vedtak er tilgjengelig fra 1. juni 2019 på eInnsyn:

Politiske saker og møter på eInnsyn

Sakslister og møteprotokoller fra 2006 - 31. mai 2019 ble skapt i et annet system enn det vi har nå, men vi har satt opp en oversikt over de 4 kommunestyreperiodene og lagt inn sakslister og møteprotokoller fra møtene slik at dette er tilgjengelig for publikum:  

Sakslister og møteprotokoller for perioden 2006 - 2019

Offentlige møte- og utvalgsdokumenter

Referanser