Skolehelsetjenesten

Alle skoler i Tvedestrand har en skolehelsetjeneste med helsesykepleier. På ungdomsskolen (og videregående) skole er også ungdomskontakten en del av skolehelsetjenesten.

Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi tilbyr samtaler, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging.

Helsesykepleier og ungdomskontakt samarbeider bredt tverrfaglig. Vi henviser videre ved behov. Helsesykepleier og ungdomskontakt har taushetsplikt.

Hvem kan ta kontakt med helsesykepleier og ungdomskontakt?

Du som elev, foreldre/foresatte, lærere, venner eller andre kan ta kontakt med helsesykepleier og ungdomskontakt. 

Hvem er helsesykepleier?

Helsesykepleier er sykepleier med videreutdanning innen barn og unges fysiske, psykiske og sosiale helse.

Hvem er ungdomskontakten?

Ungdomskontakten er barnevernspedagog med videreutdanning innen psykososialt arbeid med barn og unge. Mer informasjon om ungdomskontakten finner du på denne siden: Ungdomskontakt Tvedestrand 

Hva kan helsesykepleier på skolen hjelpe med?

Du kan snakke med oss om alt!

Tema kan for eksempel være:

 • Søvn
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet
 • Hygiene
 • Forelskelse
 • Sex
 • Prevensjon (jenter kan få skrevet ut prevensjonsmidler)
 • Seksuell legning
 • Utfordringer i familien
 • Vennskap
 • Psykisk helse
 • Rus
 • Nettbruk

Ta kontakt med oss, så snakker vi sammen!

Vaksiner og faste undersøkelser

Husk at helsesykepleier har «åpen dør» i tillegg til den faste oppfølgningen på skolene.

Barneskolene i Tvedestrand

1. klasse:                                     Helsesykepleier og skolelege gjennomfører «skolestartundersøkelsen» av alle elever i Tvedestrand på helsestasjonen i løpet av første klasse. Helsesykepleier kan også kontaktes ved behov utenom
2. klasse:Vaksine
3. klasse:Høyde, vektmåling og trivselssamtale
4. klasse:Helsesykepleier kontaktes ved behov
5. klasse:Undervisning om pubertet og renslighet i gruppe. Vår i 5. trinn eller høst i 6. trinn
6. klasse:Vaksine
7. klasse:Vaksine

 

Ungdomskolen i Tvedestrand

 • 8. klasse: Trivselssamtale, høyde og vekt
 • 10.klasse: Vaksine og seksualundervisning på helsestasjonen

Videregående skole i Tvedestrand

 • 3. klasse: tilbud om meningokokk -vaksine (koster ca 500 kr)
 • Russens dag på helsestasjonen
   

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet

Hvordan kommer du i kontakt med Helsesykepleier?

Du kan ta kontakt direkte på skolen eller du kan ringe eller sende sms eller epost til helsesykepleier på din skole.

Ansatte helsestasjonen

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Skoler i Tvedestrand: