Fritt brukervalg

Kommunal eller privat utfører?

 

Kort fortalt

  • Det er fritt brukervalg innenfor tjenesten brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
  • Det betyr at du kan velge mellom at kommunen utfører tjenesten, eller et privat firma gjør det. Du kan bare velge mellom private utførere som har inngått avtale med kommunen.