Personvernerklæring

Formålet med innsamling av opplysningene i skjemaet er å legge til rette for å inngå avtale med ny leverandør av BPA-tjenestene.

Ved spørsmål kan avdelingsleder i Avdeling habilitering Kjell Rune Løvdal kontaktes på telefon: 945 10 677 eller e-post: kjell.rune.lovdal@tvedestrand.kommune.no eller avdelingsleder i avdeling for tildeling og rehabilitering Kristine Kvamme på telefon 951 97 051 eller e-post: kristine.kvamme@tvedestrand.kommune.no 

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Dersom du ønsker innsyn i, retting, sletting, begrense behandling eller dataportabilitet av egne personopplysninger sendes henvendelsen til oss via edialog. Henvendelsen din mottas i en sikker kanal og registreres automatisk i sak/arkivsystemet. Det skal ikke benyttes e-post her.  

Dersom du ønsker å sende pr post er adressen:
Tvedestrand kommune Postboks 38, 4901 Tvedestrand 

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Tvedestrand kommune har personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon i personvernerklæringen på kommunens nettside.