Begrenset høring - reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu

Teknikk-, plan- og naturutvalget i Tvedestrand kommune vedtok i PS 53/2018 å legge forslag til reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage på Bronsbu med tilhørende uteområde, trafikkløsning, infrastruktur og friområde.

Etter høringsperioden har det vært behov for å endre/justere planforslaget.

Det justert planforslag sendes hermed på begrenset høring til de nærmeste naboene og aktuelle regionale myndigheter.

Justert planforslag
I revidert planforslag er det små justeringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Dette gjelder bl.a.:

 - Endring av adkomst for BFS2 og fremtidig boligareal på eiendom 3/1.

- Inntegnet adkomst for boligene BFS3

- Justering av byggegrense til ny barnehage

- Justering av parkeringsareal til barnehagen

- endring av bestemmelse 3.1.2

- små justeringer i planbeskrivelsen

 
 

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse er også lagt ut på Servicetorget, Tvedestrand kommune, Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand.

Eventuelle merknader sendes til postmottak på epost: postmottak@tvedestrand.kommune.no eller pr. post til: Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Frist for å sende inn merknader til justert planforslag er 01.03.2019. Saksnr. 16/1396.

Det tas sikte på at kommunestyret skal sluttbehandle reguleringsplanen i løpet av våren 2019.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Andreas G. Stensland, andreas.gimming.stensland@tvedestrand.kommune.no eller på tlf.: 371 99 560.