Kunngjøringer og reguleringsplaner ute på høring

På denne siden er det link til alle planer som er til høring. En reguleringsplan består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. Reguleringsplaner er juridisk bindende.

Planer som er eller har vært til høring finner du under:

Artikkelliste