Handlingsplan for 2022-2025 – Høringsutkast og -innspill

  

Høringsutkast datert juni 2021 med kommunestyrets vedtak i sak 21-40 den 22.06.2021 og saksfremlegg m.m. legges ut på høring.

Vedlagt følger kommunestyrets vedtak, saksfremlegg og høringsutkast. Frist for å komme med høringsinnspill til handlingsplanen settes til onsdag den 25. august 2021. 

Høringsinnspillene kan sendes til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand eller e-postadresse: post@tvedestrand.kommune.no

Kommuneplanens Handlingsplan 2022- 2025 - Høringsutkast juni 2021  (PDF, 3 MB)

Handlingsplan for 2022 - 2025 - Høringsutkast (PDF, 109 kB)

Vedtak KOM 22062021 Sak 21-40 Handlingsplan for 2022 - 2025 - Høringsutkast (PDF, 105 kB)