Høring - Kulturminneplan for Tvedestrand kommune 2020 - 2024

Tvedestrand kommunestyre har valgt å legge kulturminneplanen ut til offentlig høring. Høringsperioden blir frem til 1. november.

Se planen her: Kulturminneplan for Tvedestrand kommune 2020 - 2024 (PDF, 6 MB)

Planen tar for seg mange av de viktigste kulturminnene i kommunen, og det er en handlingsplan og en tiltaksdel som viser hvordan vi kan jobbe videre med dette.

I høringsperioden vil vi ha et åpent møte onsdag 7. oktober kl 19.00 i kultursalen i den nye videregående skolen. Dette er et praktbygg som kommer til å bli et kulturminne en gang i fremtiden, men inntil videre får vi glede oss over at det også i vår tid kan skapes noe vakkert og imponerende.

På grunn av smittesituasjonen er det maks 50 deltakere på møtet, og påmelding skjer i forkant på mail til: Martin.Due-Tonnessen@tvedestrand.kommune.no.

Hans Olav Aanonsen vil holde et foredrag om trehusbebyggelsen i hele kommunen vår. Han er en erfaren arkitekt med stor kunnskap om trehusbebyggelse og bevaring.

Program for dagen
19.00 - 19.10 Velkommen v/ varaordfører Vidar Engh
19.10 - 19.55 Trehuskommunen Tvedestrand med alle sine tettsteder og små unike miljøer, og vår generasjons ansvar for å ta vare på dette. (Hans Olav Aanonsen)
20.00 - 20.20 Pause med enkel servering
20.15 – 21.00 Kulturminneplan for Tvedestrand. Gjennomgang av planen og aktuelle tiltak. (Martin Due-Tønnessen)

Lokalet er godt tilpasset i forhold til koronasmitte. Her er i utgangspunktet ca 300 plasser, men vi vil bare sitte på annenhver rad og annethvert sete, slik at maks antall tilhørere blir 75. Bygget har et helt nytt ventilasjonsanlegg som vil bidra til å redusere smittefaren. Dette er forelagt kommunelegen som mener at dette er en løsning som vil fungere.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe dere lurer på.
Med hilsen
Martin Due-Tønnessen