Høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble

Illustrasjon Nye Veier - Berghaganeheia - Klikk for stort bildeIllustrasjon Nye Veier - Berghaganeheia Nye veier AS  

Nye veier AS har lagt forslag til detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand - Bamble ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i det interkommunale plansamarbeidet (25.06.2021).

Planforslaget er tilgjengelig på Nye Veier sin prosjektside: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-tvedestrand-bamble/

Frist for innsending av merknader er 15.09.2021.

Det oppfordres til å komme med merknader til planforslaget via www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/, men det er mulig å sende innspill via Nye Veier på mail eller via brev: Innspill til planarbeidet kan også sendes som brev til COWI AS v/  Kristian de Lange, Tordenskjoldsgate 9, 4612 Kristiansand eller e-post til e18tb@cowi.com. Innspill merkes med E18 Tvedestrand – Bamble.