Kunngjøring - Områdeplan for A67 - Tvedestrand næringspark

Kommunestyret vedtok 18.09.18 i sak 81/2018 Områdeplan for Tvedestrand Næringspark.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 16/3275 og sendes skriftlig til
Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 18.10.2018.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00.

Krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanene må i h.h.t. pbl § 15-2 og § 15-3, og være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Her finner du dokumentene i saken: