Offentlig ettersyn - Økonomiplan for 2023-2026 og budsjett for 2023

Formannskapets innstillinger til økonomiplan for 2023-2026 og budsjett for 2023 som ble behandlet i møte den 29.11.2022, sak 22/59, legges herved ut på offentlig ettersyn i 14 dager.

Høringsfrist er 13.12.2022 innen kl. 12.00.

Formannskapets innstillinger vedlegges og ligger også tilgjengelig i kommunens resepsjon på administrasjonsbygget.   

Økonomiplan for 2023-2026 og budsjett for 2023 - formannskapets innstillinger (PDF, 383 kB)

Endret oversikt over avgifter, betalingssatser og gebyrer  (PDF, 31 kB)

Budsjettkommentarer 

Evt. høringsuttalelser kan sendes på e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller Tvedestrand kommune, PB 38, 4901 Tvedestrand.