Offentlig ettersyn - Planprogram for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad

Styret for plansamarbeidet har lagt ut forslag til planprogram i perioden frem til 14.12.2018.

Planprogrammet og medvirkningsportalen er lagt ut på Nye Veiers hjemmesider, se link her https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad.

Prosess i kommunen:

13.11.2018 Kommunestyret: Info om planprogram og medvirkningsprosess

20.11.2018 Kommunehuset:

  • kl. 17.00 Åpent informasjonsmøte i regi av nye veier
  • kl. 19.30 Dialogmøte med grunneiere og andre interesserte i regi av Nye Veier                                                  

4.12.2018 Behandling av planprogram i planutvalget.

11.12.2018 Kommunestyrets høringsuttalelse til planprogrammet  
 

Planlagt fremdrift videre:

Fastsetting av planprogrammet

Januar/februar 2019 Styret; Nye Veier tilrettelegger etter høringsfasen

Videre teknisk planlegging

August 2018-februar 2019 Nye Veier/rådgiver

Underlag for konsekvensutredning

August 2018-februar 2019 Nye Veier/rådgiver

Utarbeide forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning

November 2018-mars 2019 Nye Veier/rådgiver

Samhandling med styret og regionale myndigheter

August 2018-mars 2019 Nye Veier

Høring og offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan

I løpet av våren 2019 Styret vedtar utlegging

Vedtak av kommunedelplan

August 2019 Hver kommune

(Deretter skal det lages detaljreguleringsplan)