Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021

Budsjettdokumentet og formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn 1.12.2020. Dokumentene er tilgjengelige på kommunens hjemmeside og i resepsjonen i kommunehuset.

Møteprotokoll Formannskapet 1.12.2020 - Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 (PDF, 311 kB)  

Økonomiplan 2021-2024 og  budsjett 2021 (PDF, 3 MB)

Innspill sendes til kommunens postmottak: post@tvedestrand.kommune.no 

Kommunestyret behandler saken 15.12.2020.

Marianne Landås

ordfører