Planprogram for kommuneplanens arealdel 2021-33 - forlenget høringsfrist

Tvedestrand kommune kunngjorde 24. juni 2020 oppstart av planarbeid, der det inviteres til å komme med innspill om planprosessen og innholdet i den nye arealdelen.

Tvedestrand kommune forlenger høringsfristen for å komme med innspill til kommuneplanens arealdel 2021-33 til 1. oktober 2020.

Utkast til planprogram - kommuneplanens arealdel med revidert tekst 23.9 for Askerøybukta (PDF, 614 kB)

Skjema for innspill til kommuneplanens arealdel (DOCX, 86 kB)