Utbyggingsavtale - Reguleringsplan for Brennvika

Det kunngjøres med dette at det igangsettes arbeid med utbyggingsavtale i tilknytning til arbeid som må igangsettes i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplan for Brennvika. Tema vil blant annet være hvordan man kan finansiere et arbeid knyttet til opparbeidelse av Borøykilveien.

 

Eventuelle spørsmål til arbeidet kan rettes til miljø, plan og prosjektrådgiver Martin Due-Tønnessen.