Er du bekymret for et barn?

Hver dag som går uten at vi gjør noe for et barn vi er urolige eller bekymret for, kan være en dag for mye. Ved uro eller bekymring for et barns trivsel og utvikling skal det tas noen avgjørelser om hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte.

Barn og unge som har det vanskelig eller er bekymret for en venn

Er du bekymret for et barn - mulig vold og overgrep?

Bry deg

Barn og unge som opplever vold og overgrep viser ofte lite utad og holder det for seg selv. Enten fordi det er tabu og flaut, de føler seg maktesløse eller fordi de er truet til taushet. Det gjelder å være oppmerksom. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

En av ti barn og unge har blitt utsatt for vold og overgrep. Nettsiden "Jeg vil vite" gir både voksne og barn kunnskap om hva vold og seksuelle overgrep er og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Snakk med barnet

Det kan oppleves vanskelig å snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. Men det er et alt for viktig tema til å la være. Nettsiden "Jeg vil vite" gir enkle tips og råd til hvordan du kan snakke med barn og ungdom om vold og overgrep. 

Kontakt hjelpeapparatet

Når du har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller overgrep, har du plikt til å si ifra.

Alle som jobber med barn - også frivillige på fritidsaktiviteter - har plikt til å si ifra når det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller overgrep. Hvem du kan kontakte ser du nederst på denne siden.

Akutt hjelp

Hvis det er akutt, skal du varsle politiet og barnevernet umiddelbart.  

Bekymringsmelding til barnevernet

Hvis du er bekymret for et barn eller en ungdom kan du melde fra til barneverntjenesten i kommunen. Tvedestrand har felles barneverntjeneste med Risør, Åmli, Gjerstad og Vegårshei og har lokaler på Brokelandsheia i Gjerstad. Du kan også velge å melde anonymt, samt søke råd hos barneverntjenesten. Mer informasjon og skjema for bekymringsmelding finner du her: Bekymringsmelding.  

Samtale, råd og veiledning

Helsesykepleier (helsesøster) eller Abup drop in tilbyr samtale, råd og veiledning. Du kan også hjelpe barnet til å selv ta kontakt.

Akutt hjelp:

Samtale, råd og veiledning