Jordmor

Velkommen til jordmor i Tvedestrand

Jordmor i Tvedestrand ønsker å møte deg som er gravid så tidlig som mulig (gjerne i uke 5) i svangerskapet, og tilstreber å gi deg time innen 1 uke. Jordmor samarbeider med legene i Tvedestrand, og det er utarbeidet en felles brosjyre for svangerskapsomsorgen i Tvedestrand:

Brosjyre svangerskapsomsorgen i Tvedestrand (PDF, 3 MB) 

Jordmor ønsker å bidra til at du får en trygg opplevelse av å være gravid, gir veiledning og bistår foreldrene i å kunne ta de beste valgene for både seg selv og det ufødte/ nyfødte barnet.

Helsehjelpen skal ivareta friske kvinner med normale svangerskap, men også identifisere risikogravide, og henvise videre til spesialisthelsetjeneste og sykehus.

Hva kan jordmor hjelpe deg med?

Svangerskap

 • Helsekontroller for gravide
 • Partneren din er alltid velkommen til å være med
 • Kostvaner
 • Psykisk helse, som inkluderer samtaler rundt din livssituasjon
 • Trening og levevaner, hvordan påvirkes graviditeten og barnet i magen?
 • Hjelp til snus- og røykestopp
 • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen
 • Foreldreforberedelse / morsrolle/foreldrerolle
 • Medisinbruk i svangerskap
 • Vold i nære relasjoner
 • Abortrådgivning

Er du uplanlagt gravid kan jordmor være et sted å få hjelp til å sortere tanker og følelser, og finne retning videre.

Fødsel

 • Fødselsforberedelse
 • Fødelyst og smertelindring
 • Samtaler knyttet til fødselsangst, valgmuligheter du har i møte med fødeavdelingen
 • Samarbeid med jordmor/gynekolog på Sørlandet sykehus i forbindelse med fødselsangst
 • Hjelp til å utforme en fødselsplan som passer for deg

Barseltid

 • Det nyfødte barnets behov. Hvordan forstå og ivareta det nyfødte barnet
 • Ammestart
 • En god start for den nye familien
 • Hjemmebesøk av jordmor tidlig etter hjemreise

Kvinnehelse

 • Kvinne og familierettigheter i forbindelse med svangerskap og fødsel
 • Etterkontroll 6-10 uker etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning
 • Foreskrivning av prevensjonsmidler
 • Innleggelse og fjerning av spiral og P-stav
 • Celleprøve av livmorhals
 • Sexologisk rådgivning

Graviditet og rus

Gravide rusmiddelavhengige skal tilbys oppfølging og hjelp.

Foreldeforberedende kurs

Jordmor tilbyr fødsels- og foreldreforberedende kurs over 2 ettermiddager i samarbeid med helsesykepleier (helsesøster).
Det arrangeres 4 kurs i året der førstegangsfødende automatisk inviteres til disse.
Flergangsfødende er selvfølgelig velkomne til å delta. Kurset er gratis.

Er fødselen i gang?

Har du spørsmål om vannavgang, magesmerter, lite liv, blødninger, eller lurer du på om fødselen er i gang, kan du kontakte fødeavdelingen i Arendal direkte på telefon 37 01 43 82.

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen.

Ønsker du hjemmefødsel?

Se informasjon på nettsiden: www.hjemmejordmor.no.

Hva koster det?

Jordmortjenesten er gratis.

Besøksadresse
Fritz Smithsgate 1
4900 Tvedestrand