Parkering og parkeringsplasser

Kommunale parkeringsplasser

Kommunale parkeringsplasser - priser og tider finner du på automat. 

Parkeringsplass

Pris

Tidsrom

Alle plasser (sentrum, Hagefjordbrygga, Gjeving) 10,- pr. time 01.09 - 31.05
Alle plasser (sentrum, Hagefjordbrygga, Gjeving) 25,- pr. time 01.06 - 31.08
Tjennaparken 25,- pr. time 20.06 - 20.08
Tjennaparken 20,- pr. dag 21.08 - 19.06
Kommunehuset 20,- pr. dag 01.09 - 31.05
Søsterdalen 20,- pr. dag Hele året


Parkeringssone

Hele Tvedestrand sentrum er å betegne som en Parkeringssone. Det betyr at biler som er innenfor sonen skal stå på oppmerkede felt for parkering. Det er satt opp to Informasjonstavler som viser hvor det er mulig å parkere. Disse tavlene er satt opp på Knud Knudsens plass og ved Kommunehuset.

Du finner også oversikt over parkeringsplasser i sentrum her. (PDF, 2 MB)

Parkeringsskive

Det er innført parkeringsskive (P-skive) på noen av parkeringsplassene på Knud Knudsens plass. Her er det lov å stå 30 min. gratis, dersom du har slik P-skive. Hvis du mangler skive, så kan du og skrive tidspunkt for ankomst til plassen på en papirlapp og legge i frontruten.

Parkering og ladestasjoner for el-bil

Se informasjon om parkering og ladestasjoner for el-bil

Det er også tillatt for mopeder/motorsykler å parkere på plasser med avgiftsparkering. Flere kjøretøy kan stå i samme parkeringslomme med én billett. Pass på at den som forlater plassen sist har billetten.

Klage på parkeringsbot

Lenke til Klage på parkeringsbot /sanksjon

Parkering for forflytningshemmede

Les mer om parkering for forflytningshemmede

Nattparkering for bobil

Tvedestrand kommune har ingen kommunale plasser for nattparkering for bobiler. Bobilturistene oppfordres til å benytte lokale campingplasser.

Lover og forskrifter

Parkeringsforskriften

Forskrift om offentlig parkeringsgebyr

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Telefon 37 19 95 44
Mobil 951 97 065