Detaljreguleringsplan for Flauberg - Offentlig ettersyn og høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges Detaljreguleringsplan for Flauberg ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Teknikk-, plan- og naturutvalget 07.05.19, sak 31/19.

I tråd med protokoll fra 1.gangsbehandling av planen, er det foretatt en juridisk vurdering av konsekvensutredningen.

Planen i målestokk med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i kommunehuset.  

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tvedestrand kommune, innen 20. mars 2020 på epost: post@tvedestrand.kommune.no eller pr. post Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand.

Dokumentene i saken finner du her:

1. Planforslag revidert etter 1. gangs behandling (PDF, 700 kB)
2. Bestemmelser sist endret 16.01.2020 (PDF, 81 kB)
3. Planbeskrivelse revidert 16.01.2020 (PDF, 5 MB)
4-1 Ståsteder retning bilder (PDF, 3 MB)
4-2 Bilde 3 og 4 fra indre led (PDF, 8 MB)
4-3 Bilde 5 og 6 fra indre led (PDF, 9 MB)
4-4 Bilder fra ytre led (PDF, 9 MB)
5. Illustrasjoner av bebyggelse og vegetasjon - revidert etter politisk behandling (PDF, 3 MB)
6-1 Markering av snitt (PDF, 2 MB)
6-2 Lengdesnitt (PDF, 287 kB)
7-1 Vegetasjonsplan 1-500 - fargelagt (PDF, 14 MB)
7-2 Notat Vegetasjonsplan og tilhørende bestemmelser (PDF, 51 kB)
8. Bilder fra 3D-modell med trær som vist i vegetasjonsplanen (PDF, 2 MB)
9. innspill (PDF, 16 MB)
10. ROS-analyse (PDF, 94 kB)
11. Referat fra oppstartsmøte (PDF, 309 kB)
Protokoll teknikk-, plan og naturutvalg 07.05.2019 (PDF, 101 kB)