Foreløpig planutkast for ny E18 Tvedestrand-Bamble

Kart E18 Dørdal-Tvedestrand - Klikk for stort bildeE18 Dørdal-Tvedestrand  

Nye Veier har nå utarbeidet utkast til planforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Planmaterialet er tilgjengeliggjort for kommunene og for offentligheten. Den formelle høringen av forslaget til reguleringsplan starter imidlertid ikke før IKP-styret har behandlet saken 16. juni og eventuelt vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. 

Nye Veier har nå utarbeidet utkast til planforslag for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Planmaterialet er tilgjengeliggjort for kommunene og for offentligheten. Den formelle høringen av forslaget til reguleringsplan starter imidlertid ikke før IKP-styret har behandlet saken 16. juni og eventuelt vedtatt at den skal legges ut til offentlig høring. Til informasjon vil høringen bli varslet med annonse i aviser, samt på www.nyeveier.no på vanlig måte. Det legges opp til bred medvirkning i høringsperioden. IKP-styret og Nye Veier har lagt opp til at perioden fra nå og fram til 16. juni er for å sette seg inn i det omfattende planmaterialet før selve den offentlige høringen.

Plandokumentene legges ut på denne linken i løpet av 6 mai 2021: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-tvedestrand-bamble/

Øvrige dokumenter: Brev fra IKP styret til Nye Veier om skadereduserende tiltak (PDF, 214 kB).   Svar fra Nye Veier til IKP styret (PDF, 436 kB)