Høringsinnspill - Brennvika - 2. gangs høring

Høringsinnspill Brennvika - 2. gangs høring
Tittel Publisert Type
1 Høringsinnspill fra Fylkesmannen i Agder - datert 5.01.2019

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. Høringsinnspill fra Fylkesmannen i Agder - datert 5.01.2019.pdf
2 Særutskrift fra fylkesutvalget, Aust-Agder fylkeskommune - datert 6.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Særutskrift fra fylkesutvalget, Aust-Agder fylkeskommune - datert 6.12.2018.pdf
3 Høringsinnspill fra Statens vegvesen - datert 13.12.2018.

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. Høringsinnspill fra Statens vegvesen - datert 13.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Fastboende, grunneiere med vedlegg - datert 5.12.208

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Fastboende, grunneiere med vedlegg - datert 5.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Fortidsminneforeningen avd. Aust-Agder - datert 5.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Fortidsminneforeningen avd. Aust-Agder - datert 5.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Kirsti og Jens Christopher Kollenborg, Thora Kollenborg - datert 4.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Kirsti og Jens Christopher Kollenborg, Thora Kollenborg - datert 4.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Marianne Johnsen pva nevnte grunneiere - datert 5.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Marianne Johnsen pva nevnte grunneiere - datert 5.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Martin Varden - datert 13.09.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Martin Varden - datert 13.09.2018.pdf
Høringsinnspill fra Oksefjorden Kystlag - datert 6.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Oksefjorden Kystlag - datert 6.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Thomas og Sylvia Schindler - datert 6.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Thomas og Sylvia Schindler - datert 6.12.2018.pdf
Høringsinnspill fra Vidar Rueness - datert 6.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill fra Vidar Rueness - datert 6.12.2018.pdf
Høringsinnspill med vedlegg fra Martin Varden datert 6.12.2018

10.01.2019 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Høringsinnspill med vedlegg fra Martin Varden datert 6.12.2018.pdf