Kommunale eierskap - interkommunale selskap med eierandel - stiftelser

Tvedestrand kommune har eierandeler i ulike selskaper. I tillegg utfører en rekke selskaper og samarbeid viktige oppgaver for kommunen.

En eierskapsmelding skal bidra til å sikre at politikere i kommunen både har kjennskap til det kommunen eier, og ikke minst skal kunne bruke sin eierrolle til å påvirke og styre kommunens eierskap. Siste Eierskapsmelding vedtatt i mai 2022, ligger her. (PDF, 2 MB)

Tvedestrand kommune deltar også i en rekke interkommunale samarbeid. Dette er samarbeid som er nødvendig for å levere gode tjenester, og for å kunne jobbe helhetlig regionalt med nærings- og samfunnsutvikling. De viktigste interkommunale samarbeidene listes opp i avsnitt 3.5 i eierskapsmeldingen.

Oversikt over aksjeselskap og  interkommunale selskap som Tvedestrand kommune deltar i med ytterligere informasjon. Årsberetninger og årsregnskap for de selskapene hvor Tvedestrand kommune eier minst 25%  legges ut fortløpende når de er tilgjengelige.

Selskap

Eierandel

Link til mer informasjon og årsberetninger

Tvedestrand Vekst AS

100 %

Hjemmeside https://tvedestrandvekst.no/

Protokoll Generalforsamling Tvedestrand Vekst AS 20.06.2023 (PDF, 599 kB)

Risør Tvedestrand Regionens Avfallsselskap -  RTA AS

34 %

https://rta.no/om-rta/

Årsberetning og årsregnskap 2021 RTA AS (PDF, 20 MB)

Lisand AS

25 %

https://lisand.no/om-oss-

Årsberetning 2021 (PDF, 8 MB) og Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB) Lisand AS

Pågang Næringshage AS

2,5 %

www.pagang.no/hvem-er-vi 
Jobbklar Norge AS

1,5 %

www.jobbklar.no/om-oss/ 
Jordøya tomteutvikling AS

0,85 %

 
Agder Næringsselskap AS

0,82 %

www.aans.no/
Å Energi AS

0,775 %

www.ae.no/om-agder-energi/organisasjon-og-ledelse/vare-eiere/ 
Visit Sørlandet AS

0,64 %

https://utvikling.visitsorlandet.com/om-visitsorlandet/
Arendal Lufthavn Gullknapp AS

0,08 %

 
 

 

 
Furøya IKS

50%

Årsberetning 2021 (PDF, 3 MB) og Årsregnskap 2021 (PDF, 2 MB) Furøya IKS
IKT Agder IKS

4,6%

https://www.ikt-agder.no/om-ikt-agder/ 
Aust Agder Revisjon IKS. Fra april 23 Sørlandet kommunerevisjon IKS

5%

ariks.no/arsberetninger/ 
Aust-Agder museum og arkiv IKS

2%

https://www.aama.no 
Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

1%

https://vetaks.no/ 
Etablerersenteret Agder IKS

1,093 %

Selskap under utvidelse/etablering i 2023