Kommuneplan 2017-2029

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan med et 12-årig perspektiv som omfatter både en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens arealdel ble sist revidert februar 2017, og kommuneplanens samfunnsdel ble revidert februar 2018.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal vise arealbruksformål i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er kommunens viktigste styringsverktøy ved behandling av plan og byggesaker i kommunen.

Plandokumenter arealdelen

Dokumenter fra arealplanprosessen

Plandokumenter samfunnsdelen

Planstrategi

Planene skal revideres i henhold til kommunal planstrategi. Link til planstrategien finner du her: vedtatt planstrategi 2017-2020 (PDF, 809 kB)