Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er et interkommunalt samarbeid mellom Vegårshei kommune og Tvedestrand kommune, hvor jordbrukskontroret er fysisk plassert i Tvedestrand kommunes administrasjonsbygg. Tilsvarende er skogbrukskontoret plassert i Vegårshei kommunes administrasjonsbygg, og informasjon relatert til skog og kontaktinformasjon finner du her.

Besøksadresse: Tjennaveien 30, 4900 Tvedestrand (kommunehuset i Tvedestrand)

Postadresse: Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand

Landbrukskontorets oppgaver: